Page 1 - Bülten 85
P. 1

Üçlü Zirvede                 Kuzey Make-
             Liderler ‘Küçük                donya-Türkiye
             Schengen’                   Ticaret Hacmi
             Konusunda                   300 Milyon

             Anlaştı                    Euro’yu Aştı       SAYI: 85
       YIL: 3
       14 Ekim 2019
       Pazartesi
       FİYATI: 20 DENAR     Balkanlarda Barış Köprülerini
               Türkiye İnşa Ediyor
                                 TDP Heyeti Kültür Bakanı

                                    İsmaili ile Görüştü
   1   2   3   4   5   6