Page 2 - Bülten 85
P. 2

2

        Türkiye Barış Pınarı Harekâtı’yla    Fırat’ın Doğusunu Terörden Arındırıyor     Türkiye, çağrılarına rağmen taciz ve saldırılarını sonlandırmayıp, işgal ettiği alanları terk etmeyen terör örgütüne
    yönelik operasyon sinyali verdi. ABD ile bölgenin güvenli hale getirilmesine yönelik çabaların da sonuçsuz kalmasıyla
    Türkiye, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla 9 Ekim saat 16.00’da 'Barış Pınarı' ismini verdiği harekatı başlattı.

                                        bulunduğu 18 sivil şehit oldu, 100'ü aşkın kişi
                                        yaralandı.
                                          Bugüne kadar sınır hattındaki ilçelerden Nu-
                                        saybin'de 11, Suruç'ta 3, Akçakale'de 2 ve Cey-
                                        lanpınar'da 2 sivil, hain saldırılarda yaşamını yi-
                                        tirdi. Saldırılarda Muhammed bebeğin yanı sıra
                                        Ceylanpınar ilçesinde ekmek almak için evinden
                                        çıkan 11 yaşındaki Mazlum Güneş, sokakta oy-
                                        nayan 11 yaşındaki Elif Terim ile Nusaybin ilçe-
                                        sinde anneleri ile evlerinin önünde katledilen
                                        12 yaşındaki Emine ve 15 yaşındaki ablası Leyla
                                        Yıldız da hayatını kaybetti.
                                          ABD ve Rusya, BMGK'nin Türkiye'yi kına-
                                        masına onay vermedi
                                          Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya
                                        çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye
                                        barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan
      ürkiye'nin güney sınırında oluşturul- ilçelerinde 42 köy YPG/PKK'lı teröristlerden arın- Barış Pınarı Harekatı'nı görüşen Birleşmiş Mil-
      maya çalışılan terör koridorunu yok et- dırıldı.          letler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bazı ülke-
    Tmek, bölgeye barış ve huzur getirmek                  lerin operasyonun kınanması teklifine ABD ve
   amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suri- PKK/YPG'nin yerleşim yerlerine saldırıla- Rusya onay vermedi.
   ye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör ör- rında 18 sivil şehit       BMGK, Avrupa Brliği (AB) üyesi 5 ülkenin ta-
   gütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya lebi üzerine Suriye'nin kuzeydoğusundaki ge-
   (SMO) tarafından desteklenen Barış Pınarı Ha- çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye lişmeleri ve Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı
   rekatı devam ediyor.         barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı kapalı oturumda görüştü.
    Fırat'ın doğusunda terör hedefleri ateş al- Kuvvetlerinin (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Su- Almanya operasyonu "güçlü şekilde" kınar-
   tında. Harekatta şimdiye kadar 42 köy ve bir riye'nin kuzeyinde terör operasyonu YPG/PKK ken, diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye
   belde teröristlerden temizlendi, 525 terörist et- ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış göre bazı ülkeler de BMGK'nin operasyonu or-
   kisiz hale getirildi. Münbiç ve Kamışlı'yı birbirine Pınarı Harekatı devam ediyor.  tak açıklamayla kınanmasını teklif etti ancak
   bağlayan stratejik M4 karayolu da kontrol altına Mehmetçik karşısında bozguna uğrayan Su- ABD ve Rusya bu teklife onay vermedi. Her iki
   alındı.               riye'deki YPG/PKK'lı teröristler, işgal ettikleri böl- ülke de açıklamalarında ''kınama'' kelimesini
    Suriye iç savaşının ardından ülkenin kuze- gelerden Türkiye'ye yönelik sivilleri hedef alan kullanmadı.
   yinde ve Fırat Nehri doğusunda kalan alanlar saldırılar gerçekleştiriyor. AA muhabirinin der-
   terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edildi. lediği bilgilere göre, harekatın başladığı 9 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepiniz bir araya
   Teröristler tarafından işgal edilen alanda bulu- Ekim'den bu yana Mardin'in Nusaybin ilçesi ile gelseniz zaten bir tane Türkiye etmezsiniz
   nan halk ise baskı ile göçe zorlandı. Terör örgütü Şanlıurfa'nın Akçakale, Ceylanpınar, Suruç ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ga-
   işgal ettiği alanlardan Türkiye sınırına yönelik Birecik ilçelerine gerçekleştirilen havan ve ro- zete, televizyon ve ajansların genel yayın yö-
   saldırılarda bulunması ile sınır güvenliği için teh- ketatarlı saldırılarda, aralarında Suriye uyruklu netmenleriyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe
   dit oluşturmaya başladı.       9 aylık Muhammed Omar'ın ve çocukların da Ofisi'nde basına kapalı toplantıda bir araya geldi.
    Türkiye, çağrılarına rağmen taciz ve saldırı-
   larını sonlandırmayıp, işgal ettiği alanları terk
   etmeyen terör örgütüne yönelik operasyon sin-
   yali verdi. ABD ile bölgenin güvenli hale getiril-
   mesine yönelik çabaların da sonuçsuz kalma-
   sıyla Türkiye, 9 Ekim saat 16.00’da 'Barış Pınarı'
   ismini verdiği harekatı başlattı.

    Tel Abyad ve 42 Köy PKK/YPG'den Kurtarıldı
    Tel Abyad ilçe merkezinin tamamı YPG/PKK'lı
   teröristlerden kurtarıldı.Suriye Milli Ordusu as-
   kerleri bölgede sevinç gösterilerinde bulundu.
   Öte yandan, minarelerden kente yayılan tekbir
   sesleri Akçakale ilçesinden de duyuldu.
    Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Neh-
   ri'nin doğusunda yer alan Rasulayn ve Tel Abyad   Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni Lektör  ©Tüm haklar Yeni Balkan

                  Halkbank AD Skopje hesap no:
     www.yenibalkan.com Yayınevi: Yeni Balkan DOOEL Skopje  Baskı: Druştvo za peçatarski uzlugi  Hüseyin Musli, Bünyamin Liman Basım Tarihi: 14. 10. 2019  DOOEL Skopje şirketine aittir.
                                           Melek Adem
                   270-058361820137
                               Mürteza Sulooca
      Adres: Ul. Samarciska No: 17, 1000 Skopje
                                                  Yazı ve fotoğraflar izin
                  Vergi numarası: 4028004138720
      Redaksiyon:Yeni Balkan DOOEL Skopje
                                           Tasarım
                                 Vekil
                                                   alınmadan ve kaynak
      Adres: Ul. Samarciska No: 17, 1000 Skopje
                                           Elyesa Ali
                               Hacer Sulooca
                                                  gösterilmeden kullanılamaz.
      İletişim: Tel: +389 (02) 3227398
                  Peçatnica Serafimovski - DOO
                                                  Gönderilen yazı ve fotoğraflar
                                Editörler
                  Adres: Ul. 1550 No. 34, Butel
      E-posta: yenibalkan@yahoo.com,
                                                  iade edilmez. Yazıların
                     1000 Skopje
                                           Tiraj: 2000
      haber@yenibalkan.com
                                                  sorumluluğu yazılara aittir.
   1   2   3   4   5   6   7