Page 4 - Bülten 85
P. 4

4

   Balkanlarda Barış Köprülerini Türkiye İnşa Ediyor


    Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan’a gerçekleştirdiği ziyaretle Türkiye’nin
   bölgenin barışı ve istikrarına verdiği önemi bir kez daha yineledi. Sırbistan ve Bosna Hersek liderleri, Cumhur-
   başkanı Erdoğan’a teşekkürlerini sundu.
                                        başkanı Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı
                                        AleksandarVuçiç, görüşmelerine ilişkin açık-
                                        lamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını
                                        cevapladı.
                                          Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki sene sonra
                                        Sırbistan’ı yeniden ziyaret etmekten duyduğu
                                        memnuniyeti dile getirerek ziyaretinin iki
                                        ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 140. Yıl
                                        dönümüne denk gelmesinin de ayrıca önemli
                                        olduğunu vurguladı.

                                          “Sırbistan ile İş Birliğimiz Mükemmel
                                        Seviyeye Ulaşmıştır”
                                          Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç ile son
                                        derece verimli görüşmeler gerçekleştirdik-
                                        lerini, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin
       ürkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı lamladı.             ikinci toplantısına başkanlık ettiklerini dile
       Recep Tayyip Erdoğan, 7-8 Ekim ta- Heyetlerini birbirine tanıtan Cumhurbaş- getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki sene
    T rihleri arasında Sırbistan’da resmi kanı Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı içerisinde yapılanları değerlendirerek yeni
   temaslarda bulundu.         Vuçiç, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin hedefler belirlediklerini söyledi.
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Belgrad Nikola 140. yıl dönümü dolayısıyla Sırbistan Devlet Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan ile iliş-
   Tesla Havalimanı'nda; Sırbistan Cumhurbaş- Arşivleri’ndeki belge ve fotoğraflardan oluşan kileri geliştirme çabası içinde olacaklarına
   kanı Aleksandar Vuçiç, Sırbistan’ın Ankara sergiyi gezdi.        vurgu yaparak güvenlikten, askerî ilişkilere,
   Büyükelçisi Zoran Markoviç, Türkiye'nin Belg- Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eğitimden, ulaştırmaya, bilimden, sanayi ve
   rad Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile büyükelçilik Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç baş başa gö- teknolojiye pek çok alanda imzalanan an-
   personeli karşıladı.         rüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan laşmaların ilişkilerin ahdi temelini daha da
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde; ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç ikili gö- tahkim ettiğini söyledi.
   eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt rüşmelerinin ardından Türkiye-Sırbistan Yük- Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İş birliğimiz
   Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat sek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci top- mükemmel seviyeye ulaşmıştır. Şüphesiz
   Albayrak, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, lantısına başkanlık etti.  bunda Kıymetli Dostumun da büyük payı
   Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,                  ve katkısı var” dedi.
   Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit “Türkiye Balkanlar’ın İstikrarı ve Refahında Bugün ikili ilişkilerin bağlamında tarihî bir
   Turhan eşlik etti.          Yapıcı Rol Oynuyor”         adımın daha atıldığını ve Türkiye’nin Yeni
    Sırbistan Sarayı’ndaki resmî törende, iki Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Pazar’da başkonsolosluk açma talebinin Sır-
   ülkenin millî marşlarının çalınmasının ardından Konseyi’nin ikinci toplantısının ardından bistan tarafından olumlu karşılandığını açık-
   Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kıtasını se- ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhur- layan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan
   1   2   3   4   5   6   7   8