Page 5 - Bülten 89
P. 5

5

   Cumhurbaşkanı Pendarovski Tearce’de Türk


                              Cumhurbaşkanı Pendarovski, Tearce köyünde Makedonca, Arna-
   Öğrencilerle Buluştu                vutça ve Türkçe olmak üzere üç dilde eğitim veren ‘Kiril Peyçinoviç’
                             İlkokulunu da ziyaret etti. Pendarovski, Türk sınıfına da girerek Türk
                             öğrencilerle bir araya geldi.
       uzey Makedonya Cumhurbaşkanı Ste-
       voPendarovski, ‘Cumhurbaşkanıyla
    KYüz Yüze’ projesi kapsamında başlattığı
   ziyaretlerinigeçtiğimiz hafta Türklerin yoğun
   olarak yaşadığı Tearce köyünde sürdürdü.
    Cumhurbaşkanı Pendarovski, Tearce kö-
   yünde Makedonca, Arnavutça ve Türkçe olmak
   üzere üç dilde eğitim veren ‘Kiril Peyçinoviç’
   İlkokulunu da ziyaret etti. Pendarovski, Türk
   sınıfına da girerek Türk öğrencilerle bir araya
   geldi.
    Okul ziyareti sırasında öğrenci ve öğret-
   menler Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski’ye-
   daha kaliteli eğitim için yeni kitaplara ihtiyaç
   duyduklarını ifade etti.
    Cumhurbaşkanı Pendarovski başlattığı ‘Cum-
   hurbaşkanıyla Yüz Yüze’ projesiyle ülke gene-
   linde yerleşim yerlerini ziyaret etmek ve va-
   tandaşlarla bir araya gelmeyi hedefliyor.
       Kültür Bakanı                Makedonya Belediye

   İsmaili İstanbul Kitap         Başkanlarından Türkiye Ziyareti


      Fuarına Katıldı          Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ne (TDBB) üye Kuzey Makedonya belediyeleri için

                       düzenlenen eğitim programı kapsamında Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa
    Bakan İsmaili, İstanbul Fuarında Make-
   donya’yı temsilen stant açan Arnavut Yazarlar Dündar, Kuzey Makedonya’da görev yapan 15 belediye başkanı ile makamında bir
                       araya geldi.
   Derneği’ni ziyaret etti.
                           smangazi Belediye Başkanı Mustafa
                           Dündar, Türk Dünyası Belediyeler
                        OBirliği (TDBB) tarafından organize
                       edilen ‘Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı Programı”
                       çerçevesinde Bursa’ya gelen Kuzey Make-
                       donya Belediye Başkanlarını ağırladı.
                        Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ne (TDBB)
                       üye Kuzey Makedonya belediyeleri için dü-
                       zenlenen eğitim programı kapsamında Os-
                       mangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar,
                       Kuzey Makedonya’da görev yapan 15 belediye TDBB’nin yapmış olduğu bu organizasyonlar
                       başkanı ile makamında bir araya geldi. Ziya- bizler için bir fırsat. Bizlerin bir araya gelişlerini
                       retten duyduğu memnuniyeti dile getiren başkanlar geziyor şeklinde yorumlayanlar
                       Başkan Dündar, “Bizler belediye başkanı olabilir. Ancak bu gezmeler bizim için adeta
                       olarak hepimiz seçildiğimiz bölgelere hizmet bir ders niteliği taşıyor. Bizler gittiğimiz her
                       için varız. Farklı ülkelerde görev yapıyor yere sade bir vatandaş gözüyle değil, bir
                       olsak da bizim işimiz insanlara hizmet etmek. belediyeci gözüyle bakıyoruz. Kendi şehrimiz
       uzey Makedonya Kültür Bakanı Hüs- Herkesin kendine göre bir çalışma metodu için ne gibi örnekler alabiliriz diye bakıyoruz.
       niİsmaili, İstanbul’da düzenlenen 38. var. Hizmeti en iyi nasıl yaparız bunun der- Sizler de bu program kapsamında birçok
    K Uluslararası Kitap Fuarına katıldı. dindeyiz. TDBB tarafından organize edilen noktayı geziyor, kendiniz ve şehriniz için ör-
                                         nekler alıyorsunuz. Hedefimiz vatandaşları-
    Bakan İsmaili, İstanbul Fuarında Makedon- bilgi ve tecrübe paylaşımı programları saye- mıza en güzel şekilde hizmet etmek. Bu ge-
   ya’yı temsilen stant açan Arnavut Yazarlar sinde bir araya gelerek birçok konuda fikir zinin sizlere birçok şey katmasını ve hizmet
                       alışverişlerinde bulunuyoruz. Bir araya gel-
   Derneği’ni ziyaret etti. İsmaili ayrıca Kuzey memizin insana hizmet etme noktasında ettiğiniz insanlara hizmet olarak yenilikler
   Makedonya yayıncıları tarafından tercüme olumlu sonuçları oluyor” dedi. götürmenizi temenni ediyorum” diye ko-
   edilen Türk eserlerinin tanıtım programına               nuştu.
                                          Başkan Dündar, ziyaretin sonunda Kuzey
   da katıldı.                Dündar: “Hedefimiz En Güzel Hizmetleri Makedonyalı belediye başkanlarına Osman-
    Bakan İsmaili programda yaptığı konuşmada Sumak”             gazi Meydanı ve diğer projelerin maketlerinin
                         Başkan Dündar, her belediyenin kendine
   Uluslararası İstanbul Fuarına katılım sağlamanın has sorun ve sıkıntıları olduğuna vurgu ya- yer aldığı bölümü gezdirerek projeler hakkında
   Makedonya’dan eserleri hem Türkiye’ye hem parak, “Belediyeciliğin okulu yok. Her bele- bilgiler verdi.
                                           Kuzey Makedonya Belediye Başkanları,
   de dünyaya tanıtmak için önemli bir fırsat ol- diyenin de kendine has sorunları var. Bu Başkan Dündar’ı ziyaretlerinin ardından Pa-
   duğunu ifade etti.           yüzden başkanların ve yöneticilerin bir araya norama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Osmangazi
    Bakan İsmaili fuar kapsamında düzenlenen gelmesi büyük önem taşıyor. Bir araya gel- Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam
                       diğimiz zamanlarda karşılıklı bilgi ve tecrübe
   ‘Kuzey Makedonya’dan bir demet: Genç Ma- paylaşımında bulunarak, yaşadığımız sorun- ve Tedavi Merkezi, Hamitler Macera Parkı
   kedon yazarlar ismili etkinliğe de katıldı. ların çözümünde birbirimize yardımcı oluruz. ve Katı Atık Getirme Merkezi’ni gezdi.
   1   2   3   4   5   6   7   8