Page 5 - Bülten 85
P. 5

5

                                          Balkanlarda İstikrarı Sağlayan Erdoğan'a
                                        Teşekkür
                                          Sırbistan Cumhurbaşkanı AleksandarVuçiç
                                        toplantıyı oldukça verimli olarak değerlen-
                                        dirirken, haritayı açarak yeni olası altyapı
                                        projelerini değerlendirme fırsatı bulduklarını
                                        belirtti. Vuçiç, 1945 yılından bu yana Belgrad
                                        ile Saraybosna’nın ulaşımının kolaylaşmasında
                                        adeta bir “gizli el”in engel olduğunu söyleyerek
                                        Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Balkanlarda
                                        istikrarı sağladığı içim teşekkürlerini sundu.
                                          Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi
                                        Başkanı ZelkoKomşiç, Belgrad-Saraybosna
                                        otoyolunun yanı sıra demiryolu projelerinin
                                        de ilişkilerin gelişmesinde önemli rol oyna-
                                        yacağını söyledi.
                                          Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi
   Cumhurbaşkanı Vuçiç’e bundan dolayı te- lanmasında iş adamlarına önemli görevler Üyeleri Şefik Caferoviç ve MiloradDociç de
   şekkür etti.             düştüğünü, Cumhurbaşkanları olarak da katılımcıları selamladı.
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ayrıca, FETÖ’yle üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını
   mücadelede Kıymetli Dostumun en başından söyledi.              Belgrad-Saraybosna Otoyolunun Temelini
   itibaren açıkladığı ve sürdürdüğü desteği İş forumunda Makedonya-Türkiye Ticaret Attı
   unutmamız mümkün değildir. Bir kez daha Odası Başkanı Aydoğan Ademoski de yer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
   ülkem ve Milletim adına kendisine teşekkür aldı.             Sırbistan’a gerçekleştirdiği resmî ziyaret kap-
   ediyorum” diye konuştu.                          samında, yapımı tamamlanan Türk yatırım-
    Ortak basın toplantısı öncesinde Cum- Türkiye-Sırbistan-Bosna-Hersek Üçlü Zir- larının toplu açılış töreni ile Sırbistan-Bosna
   hurbaşkanı Erdoğan ve Sırbistan Cumhur- vesi Yapıldı           Hersek arasındaki otoyolun temel atma tö-
   başkanı Vuçiç huzurunda; 9 anlaşmaya imza Sırbistan’a resmi bir ziyaret gerçekleştiren renine katıldı.
   atıldı.               Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Sırbistan Cumhurbaşkanı AleksandarVuçiç,
                      Tayyip Erdoğan, 8 Ekim’de Türkiye-Sırbis- Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Baş-
    “Türkiye’yle İyi İlişkileri Sürdüreceğiz” tan-Bosna-Hersek Üçlü Zirvesi’ne katıldı. kanı ZeljkoKomsiç, konseyin Boşnak üyesi
    Eski Sırp lider Kral Aleksandar'ın yaklaşık Belgrad’daki Sırbistan Sarayında, Sırbistan Şefik Dzaferoviç ve Sırp üye MiloradDodik
   bir asır önce söylediği "Sırplar ile Türkler Cumhurbaşkanı AleksandarVuçiç, Bosna de katıldığı törende konuşan Cumhurbaşkanı
   arasındaki savaş dönemi bitti artık onlarla Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Erdoğan, ülkeler arasında tarihî bir ana
   iyi ilişkiler kurmak istiyoruz." sözlerini anım- ZelkoKomşiç ve üyeleri Şefik Caferoviç ile şahitlik ettiklerini, birbirinden önemli 12
   satan Vuçiç, Türkiye ile sadece barışçıl ve iyi MiloradDodiç’in de katıldığı toplantıda özellikle projenin tamamlanmasının gururunu yaşa-
   ilişkiler kurmak istediklerini ifade etti. ortak altyapı projelerine ağırlık verildi. dıklarını söyledi.
    Vuçiç, Balkanlar'da barış ve istikrarın öne- Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Daha önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a
   mine de dikkati çekerek, "Türkiye ile şimdiye belirttiğim gibi yol hayat ve medeniyettir” eşlik eden Emine Erdoğan, Sokullu Mehmet
   kadar olduğu gibi gelecekte de bu yolda diyerek Saraybosna-Belgrad otoyolunun öne- Paşa tarafından yaptırılan ve TİKA tarafından
   ilerlemeye devam edeceğimize inancım mine değindi. Bundan sonra da ortak projelere restore edilen 441 yıllık çeşmenin açılışına
   tam” diye konuştu.          devam edeceklerini kaydeden Cumhurbaş- katıldı. Emine Erdoğan, himayesinde yürü-
                      kanı Erdoğan, “Belgrad ve Saraybosna ara- tülen Sıfır Atık Projesi'ni hayata geçiren ilk
     “Sırbistan ile Sadece Ticaretimiz Değil, sında bu otoyolun yapılacak olması bütün yurtdışı misyonu olan Belgrad Büyükelçiliği’ni
   Karşılıklı Yatırımlarımız Da Artıyor” bölgedeki iskanı, yerleşimi, ayrıcı verimli ziyaret etti.
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hale getirecektir. Buralardan göçü de en-
   Sırbistan’a gerçekleştirdiği resmî ziyaret gelleyecektir” ifadelerini kullandı.
   kapsamında Türkiye-Sırbistan İş Forumu’na
   katıldı.
    Forumda Türk ve Sırp iş adamlarına
   hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sır-
   bistan Cumhurbaşkanı AleksandarVuçiç’e
   nazik daveti ve mükemmel ev sahipliği
   için teşekkür etti.
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Serbest Ticaret
   Anlaşması’nın imzalandığı 2010 yılından bu
   yana ikili ticaret hacminin yüzde 200 artarak,
   2018 yılında 1,2 milyar dolar seviyesini ya-
   kaladığı bilgisini vererek, 2019 yılının ilk 8
   ayında ise bu rakamın 819 milyon dolara
   ulaştığını kaydetti.
    Hedefin ikili ticaret hacmini kısa vadede
   2 milyar dolara, daha sonra da 5 milyar
   dolara çıkartmak olduğunu ifade eden Cum-
   hurbaşkanı Erdoğan, bu hedeflerin yaka-
   1   2   3   4   5   6   7   8