Page 8 - Bülten 89
P. 8

8

   Bakan Ersoy: 'Türkiye Mezunları Derneklerini Gerçekten Önemsiyoruz'


    Ankara’da düzenlenen "Türkiye Mezunları Kapasite Geliştirme Eğitim Programı çerçevesinde YTB’nin Türkiye Bursları programı ile Tür-
    kiye’de eğitim alarak ülkelerine dönen mezunların oluşturduğu Türkiye Mezunları Derneklerinin temsilcilerine çeşitli eğitimler verildi.
                                        yürüyeceği yolu inşa etmektedir" dedi
                                         Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
                                        Erdoğan'ın 8'inci Uluslararası Öğrenci Mezu-
                                        niyet Töreni'nde Türkiye Mezunlarına yönelik
                                        söylediği, "Bu salonda geleceğin bakanlarını,
                                        başbakanlarını, siyasetçilerini, sanatçılarını, in-
                                        şallah Nobel ödülleri alacak bilim insanlarını
                                        görüyorum" sözünün her şeyi özetlediğini ha-
                                        tırlattı.

                                         YTB Türkiye Bursları için Ciddi Mesai
                                        Harcıyor
                                         YTB’nin Türkiye Bursları programı için ciddi
      urtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar ları programı ile Türkiye’de eğitim alarak ülke- mesai harcadığını aktaran Ersoy, "Bugün 22
      Başkanlığı (YTB) tarafından 4-8 Kasım lerine dönen mezunların oluşturduğu Türkiye ülkede faaliyet gösteren 23 Türkiye Mezunları
    Y2019 tarihleri arasında Ankara’da dü- Mezunları Derneklerinin temsilcilerine çeşitli Derneği kurmuş bulunmaktayız. 2019 yılı so-
   zenlenen "Türkiye Mezunları Kapasite Geliş- eğitimler verildi.      nuna kadar 6 ülkede daha dernek kurulmasına
   tirme Eğitim Programı”na Kültür ve Turizm Ba- Programda konuşan Kültür ve Turizm Ba- yönelik çalışmaları titizlikle yürütüyoruz. Tür-
   kanı Mehmet Nuri Ersoy ile Bakan Yardımcısı kanı Mehmet Nuri Ersoy, farklı coğrafyalardan, kiye Mezunları Derneklerini gerçekten önem-
   Serdar Çam katıldı.         dilleri, inançları, kültürleri farklı insanların ha- siyoruz ve bu noktada büyük beklentilerimiz
    Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Baş- yata dair ortak yaşanmışlıkları ve deneyimleri var. Derneklerin küresel ve bölgesel ölçekte
   kanlığı’nın (YTB) düzenlediği “Türkiye Mezun- üzerinden birbirleriyle kurdukları ilişkinin top- kendine yer edinmiş, kurumsal, profesyonel
   ları Kapasite Geliştirme Eğitim Programı”nda lumlar arasında kurulabilecek en güçlü bağları ve etkin şekilde faaliyet gösteren sivil toplum
   konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri oluşturduğunu dile getirdi. Türkiye Mezunla- kuruluşu olmalarını hedefliyoruz” dedi.
   Ersoy, “Bugün 22 ülkede faaliyet gösteren 23 rının birlik ve beraberlik içinde ortak geleceğe Türkiye Mezunları Kapasite Geliştirme Eği-
   Türkiye Mezunları Derneği kurmuş bulunmak- dair bir yol inşa ettiğini belirten Bakan Ersoy, tim Programının ortak hedeflere ulaşmada,
   tayız. 2019 yılı sonuna kadar 6 ülkede daha “Türkiye mezunları olarak Türk kardeşleriniz önemli faydalar sunacağına inandıklarını dile
   dernek kurulmasına yönelik çalışmaları titiz- ile aynı okulu, aynı sınıf ve sırayı paylaşarak, getiren Ersoy, 2020'de uygulanacak "Mezun
   likle yürütüyoruz. Türkiye Mezunları Dernek- öğrenci evinde yahut yurt odalarında birlikte Ağı Geliştirme Destek Programı" ve "Kurumsal
   lerini gerçekten önemsiyoruz ve bu noktada gelecek planları yaparak, yılların ve umutların Görünürlük ve İletişim Destek Programı"yla
   büyük beklentilerimiz var” dedi.   içinde yol alarak kurduğunuz ilişki, ülkelerimi- Türkiye Mezunları Derneklerinin daha güçlü
    Program çerçevesinde YTB’nin Türkiye Burs- zin birlik ve beraberlik içinde ortak bir geleceğe ve etkili bir yapıya kavuşacağını belirtti.

    Üsküp Arasta Camiinde              Ulu Önder Atatürk Anıldı

    Mevlit Kandili Programı

    Hazreti Muhammed'in (SAV) doğum günü olan Mevlit
   Kandili, 8 Kasım’da Kuzey Makedonya’da da idrak edildi.
    Ülke genelinde çeşitli programlar yapıldı. İslam Birliği ve
   Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği üyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümü
   organizasyonunda merkezi tören başkent Üsküp’teki Arasta dolayısıyla Türkiye ve yurtdışında çeşitli anma etkinlikleri düzenlendi. Ankara'daki
   Camiinde yapıldı.                 Bresmi törenlerin ilk adresi Anıtkabir'di. Anıtkabir'deki tören, saat 08.45'te
    Programın açılışında Üsküp Müftüsü Kenan İsmaili cemaati devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.
   selamladı, konuşmasında Mevlit kandilinin öneminden söz etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde,
    Akşam namazının ardından yapılan programa Türkiye’den TBMM Başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç ve Celal Adan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
   Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Nurettin Muhtar üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,
   Acar ve Süleymaniye Camii Müezzini Hafız Davut Avcı da katıldı. yüksek yargı organlarının başkanları, kuvvet komutanları, siyasi partilerin temsilcileri,
    Kuran-ı Kerim Tilaveti, Mevlit, İlahiler, kasidelerin okunduğu
   programda ayrıca Hafızlar Ataullah Kurtiş, Cemail Nuhiju, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.
   Sabaatin Nuhiju ve Adnan Elmazi de yer aldı. Kosova’dan gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi,
   sanatçılar Menduh Allajbegu ve Deniz Allajbegu ilahiler okudu. Atatürk'ün mozolesine bıraktı. Atatürk'ün 81 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05'te
                           saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.Saygı duruşu sırasında
    Gostivar’da Kandil Programı Düzenlendi    gönderdeki Türk bayrağı yarıya indirildi.
    İslam Dini Birliğinin organizasyonunda Gostivar’da bu yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı
   16.’sı düzenlenen “Hoş geldin Ya Resulullah” programı yapıldı. Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
    İslam Birliği Başkanı Süleyman Recepi’nin yanı sıra, müftüler, Balkan ülkelerinde de ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anma etkinlikleri yapıldı.
   Kosova ve Arnavutluk’dan gelen din adamları ile çok sayıda Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliğinde düzenlenen anma töreninde bayraklar
   Gostivarlı, Rinia spor salonunda gerçekleşen programda yer yarıya indirildi. Büyükelçi Yardımcısı ve Misyon Şefi Yardımcısı Umut Lütfi Öztürk, başta
   aldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, selamlama olmak üzere Büyükelçilik personeli ve Türk kurumlarının müdürleri bir dakikalık saygı
   konuşmaları ve ilahilerle sona erdi.      duruşunda bulundu.
   3   4   5   6   7   8