Page 6 - Bülten 89
P. 6

6

    Esra Matyan'ın "33" Adlı Şiir Kitabı Tanıtıldı     Programın ev sahibi ADEKSAM Derneği Başkanı Tahsin İbrahim, özellikle Türkçenin ve Türk eğitiminin yükünü taşıyan emekli
   öğretmenlerinin önünde bu kitap tanıtımını yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
                                        menin en iyi yolunun yazmak olduğunu düşün-
                                        düğü için şiire daha küçükken başladığını söyledi.
                                        Matyan, “Aynı zamanda yaşadığımız toplumun
                                        da buna etkisi çok büyük çünkü duyduğum,
                                        gördüğüm ve bildiğim kadarıyla yaşadığımız
                                        toplumda okumayı ve yazmayı sevenlerin sayısı
                                        çok az. Onların isteksizliği beni yazmaya daha
                                        da itti. Yazarlarımızın sayısı artarsa bizim sesimiz
                                        de çoğalır” dedi.
                                         Ailesi, hocaları ve arkadaşlarının desteğiyle
                                        şiirlerinin bir bölümünü yayınlama kararı aldığını
                                        kaydeden Matyan, “İlk şiir kitabım ADEKSAM
                                        sayesinde basıldı. Kendilerine teşekkür ediyo-
                                        rum. Toplumuma faydalı bir birey olmak için her
                                        zaman elimden geleni yapacağım. Bu daha baş-
                                        langıç. Emin olun, kendim için sizler için en başta
                                        da Allah için elimden geleni yapmaya çalışaca-
                                        ğım” diye konuştu.
       bdülhakim Hikmet Doğan Eğitim, Kül- Türkçemize güzel eserler bırakabilmemiz için Konuşmaların ardından şiir kitabının tanıtı-
       tür ve Sanat Derneği – ADEKSAM, yeni nesiller oluşturmamız şart. Her millet yeni mını Ahmednafi İbrahim yaptı.
    APerşembe akşamıGostivar’daki genel nesille tekrardan doğar. Biz de Türk milletimizin, Daha sonra genç şair adayları Aleyna Kerala,
   merkezinde genç şair Esra Matyan’ın “33” isimli ecdadımızın bıraktığı gibi sapasağlam bir şekilde Seda Beba, Sedef Kamil, Eren Emin, Afra Hop,
   şiir kitabının tanıtımını gerçekleştirdi. yeniden doğması, Müslüman-Türk halkına yakı- AmineOhruli, Simge Sezair, BeratnurGülayi,
    Programın ev sahibi ADEKSAM Derneği Baş- şır bireyler olması dünyaya hem saadeti hem Berat Gina ve Sercan Züber “33” kitabındaki şiir-
   kanı Tahsin İbrahim, özellikle Türkçenin ve Türk insanlığı yayacaktır” ifadelerini kullandı. leri okudu.
   eğitiminin yükünü taşıyan emekli öğretmenle- İbrahim, bundan sonra genç şair adaylarının Program, genç şairin kitabını katılımcılara
   rinin önünde bu kitap tanıtımını yapmaktan benzer faaliyetlerine destek vereceklerini söyle- hediye etmesiyle sona erdi.
   büyük mutluluk duyduğunu söyledi.  yerek konuşmasını bitirdi.       ADEKSAM’ın öğrencilerinden biri olan Esra
    Esra Matyan’ın genç bir şair olarak Make-                Matyan, Balkan Yazarlar Birliği ile Avrasya Yazar-
   donya’daki Türk toplumunun edebiyatı yeniden “Yazarlarımızı Sayısı Artarsa Sesimiz de lar Birliğinin TİKA’nın destekleriyle düzenlediği
   yansıtacak bir isim olduğunu kaydeden İbrahim, Çoğalır”         Online Yazarlık Atölyesinin de birinci nesil katı-
   “Türkçemizin bu topraklarda yaşatılması için Genç şair Esra Matyan, kendini ifade edebil- lımcıları arasında yer almıştı.
    ‘Türkçenin Nöbetini Tutmak, Zeynel Beksaç                 TKTG Müdürü Menfi


       ve Şiiri’ Adlı Kitabın Tanıtımı Yapıldı                İlyaz’dan Derya

    Üsküp YEE Müdürü Serhat Kula selamlama konuşmasında kitabın yazarı Bahtiyar Derneğine Ziyaret
   Aslan’a ve kitabın yayımlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

       sküp Yunus Emre Enstitüsü organi- Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Samsakçı ve Ulus-
       zasyonunda Türk edebiyatının değerli lararası Balkan Üniversitesi Araştırma Görevlisi
    Üşair ve yazarı Bahtiyar Aslan’ın kale- Seyhan Murtezan İbrahim söz alarak kitap hak-
   minden "Türkçenin Nöbetini Tutmak, Zeynel kında değerlendirmelerde bulundular. uzey Makedonya Cumhuriyeti Kültür
   Beksaç ve Şiiri" adlı kitabının tanıtım programı Etkinlik "Türkçenin Nöbetini Tutmak, Zeynel Bakanlığına bağlı Toplulukların Kül-
   düzenlendi.             Beksaç ve Şiiri” kitabının müellifi Bahtiyar Ktürlerini Tanıtma ve Geliştirme İdaresi
    Programda Türkiye, Kuzey Makedonya, Ko- Aslan’ın konuşması ile devam etti, konuşmasında (TKTG) müdürü Menfi İlyaz ve kurum danışmanı
   sova, Bulgaristan, Romanya ve Bosna Hersek’ten kitabı, şiir ve edebiyat hakkında düşüncelerini Aylin Emin Skoro Makedonya’da Türk Kadınlar
   şairler ile şiir sevenler yer aldı. katılımcılara paylaşarak gençleri yazı yazmayı
    Üsküp YEE Müdürü Serhat Kula selamlama teşvik etti.          Topluluğu "DERYA" sivil toplum kuruluşunu
   konuşmasında kitabın yazarı Bahtiyar Aslan’a Etkinliğin son bölümünde Zeynel Beksaç da ziyaret etti.
   ve kitabın yayımlanmasında emeği geçen herkese söz alarak Bahtiyar Aslan’a ve katılımcılara te- Ziyaret esnasında Başkan Suzan Musli "DER-
   teşekkür etti.            şekkür ederek programımız imza töreni ile son YA" Derneğinin çalışmaları ve yeni projeler
    İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan buldu.         hakkında bilgi verdi.
   1   2   3   4   5   6   7   8